Tesnenia
Technické plasty
Hadice
Gumené dosky
Gumené podlahoviny
Dopravníkové pásy
Elektroizolanty
Gumené profily
vyberte produkt

Hriadeľové tesnenia

Guferá

GUFERÁ

Radiálny hriadeľový tesniaci krúžok slúži k utesneniu rotačných strojných dielov. Skladá sa z gumového krúžku, vystuženého plechového krúžku a ťahanej pružiny stočenej do krúžku.

Základné pojmy (podľa normy DIN 3761):

Tvar WA
Elastickým gumovým vonkajším plášťom je možné prekonať tepelnú roztiažnosť a väčšiu drsnosť diery. Nedochádza ku korózii na lícovej ploche. Pri častejšej výmene tesnenia sa zabráni poškodeniu diery uloženia tesnenia. Určené k utesneniu plynných alebo riedkych tekutých médií.

Tvar WB
Kovová kostra pre ľahké zalisovanie. Požaduje sa tesnejšia tolerancia diery uloženia, aby sa dosiahlo utesnenia na vonkajšom plášti.

Tvar WC
Kovová kostra s vystuženou miskou. Utesnenie a montáž ako u WB. Používa sa najmä pre ťažké prevádzkové podmienky a pre väčšie rozmery. Vďaka vystuženej miske je necitlivé na montážne chyby.

Tri základné typy je možné dodať aj s prídavným prachovým britom proti nečistotám a nebezpečenstvu korózie.

Tvary WAD a WBD s dvomi tesniacimi britmi sa používajú pri tesnení dvoch médií alebo pre ich separáciu.

Tvary WAO alebo WBO bez pružinového krúžku sú určené pre prípady s nižšími technickými nárokmi.

Zvláštne prevedenie HTK: Tvar WA
WAV – s dvomi prachovými britmi
WAC – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doľava
WAH – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doprava
WAT – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doľava a prachovým britom
WAU – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doprava a prachovým britom
WAB – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doľava a skrutkovicou na prachovom brite
WAE – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doprava a skrutkovicou na prachovom brite
WAW – so skrutkovicami so striedavo ľavým a pravým stúpaním
WAF – so skrutkovicami so striedavo ľavým a pravým stúpaním s prachovým britom
WAX – s drážkami na vonkajšom plášti
WAG – s drážkami na vonkajšom plášti a prachovým britom

Zvláštne prevedenie HTK: Tvar WB
WBV – s dvomi prachovými britmi
WBC – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doľava
WBH – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doprava
WBT – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doľava a prachovým britom
WBU – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doprava a prachovým britom
WBB – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doľava a skrutkovicou na prachovom brite
WBE – so skrutkovicou pre spätnú dopravu doprava a skrutkovicou na prachovom brite
WBW – so skrutkovicami so striedavo ľavým a pravým stúpaním
WBF – so skrutkovicami so striedavo ľavým a pravým stúpaním s prachovým britom

Zvláštne prevedenie HTK: Tvar WC
WCL – so zovretou gumovou manžetou
WCR – so zovretou gumovou manžetou a prachovým britom
WCP – so zovretou PTFE manžetou

Zvláštne prevedenie HTK: Tvar WE
Elastomerový plastický HTK bez kovového vystuženia v delenom prevedení. Používa sa hlavne pri veľkých rozmeroch. Vďaka deleniu je zaručená bezproblémová montáž.
WEP – PTFE prevedenie

V-krúžky

V-KRÚŽKY

Tesnenia V sa používajú ako hriadeľové a ložiskové tesnenia napr. proti nečistote, prachu a rozprášenej vodnej emulzii.
Tesnenie V-krúžkom umožňuje ľahkú montáž.
Inštalačná plocha a kontaktný povrch sú výrazne zjednodušené.
V-krúžok je mimoriadne úsporné tesnenie, čo bolo preukázané pri skúškach na všetkých typoch strojov.
V-krúžok je elastomerové tesnenie z vysoko odolného NBR.
Pre výrobu V-krúžku je možné použiť aj iné elastomery (napr. FP pre teplotné rozsahy –25 až 200°C).

Rozdelenie V-krúžkov podľa typu :

VA-štandardný profil
VS-spevňujúca výstuž
VL-s tenkým profilom pre malé zástavbové priestory
VE-pre priemery nad 450 mm

O-krúžky, X-krúžkyO–krúžky sú kruhové tesniace prvky s vysokou presnosťou. Konštruktérom ponúkajú veľmi účinný a ekonomicky výhodný tesniaci prvok pre široký rozsah statických alebo dynamických aplikácií. O-krúžky sú vulkanizované vo formách a pre svoj symetrický priemer môžu byť použité ako jednoduché tak aj zdvojené tesnenia. Veľkosť O-krúžku je definovaná vnútorným priemerom d1 x hrúbkou krúžku d2. Veľkosť, materiály, tvrdosť a zástavbové priestory sú dané normou DIN 3770 resp. ISO 3601.

Materiálové skupiny
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad rôznych materiálových skupín elastomerov s možnou voľby tvrdosti materiálu. Voľba materíálu a tvrdosti závisí na nasledujúcich faktoroch: veľkosť tesniacej medzery, teplota, tlak chemické zaťaženie.

NBR - nitril-butadien-kaučuk - 55,60,70,75,80,90 Sh
FPM - fluor-kaučuk (Viton) - 60,70,75,80,90 Sh
SI - silikónový kaučuk - 50,60,70,80 Sh
EPDM - etylén-propylénový kaučuk - 75,80,85 Sh
PTFE - polytetryflour-etylén (Teflon)
CR - chlóroprén-kaučuk - 50,60,70,90 Sh
NR - prírodný kaučuk - 45,65,80 Sh
BU - butyl kaučuk - 65 Sh
CSM - chlorsulfónový polyetylen-kaučuk (Hypalon)X-krúžky boli vyvinuté hlavne preto, aby sa zamedzilo skrúteniu krúžkov v drážke. Základom je štvorcový prierez s prstencovými drážkami. Šírka a hrúbka týchto krúžkov zodpovedá rozmerom pre klasické O-krúžky. Obidva typy sú teda zameniteľné. Krúžok má malú stykovú plochu a pre tlaky do 40 barov taktiež menšie trenie, než O-krúžok. X-krúžok sa nemôže odvaľovať a preto sa tiež neskrúti. Výhodou X-krúžku pred O-krúžkom je iba to, že je vhodnejší pre otáčavé pohyby, pokiaľ sa nedajú použiť hriadeľové tesnenia. Životnosť je závislá na akosti povrchu trecích plôch.

Tlak

400 barov (500 barov v kombinácii s operným krúžkom)

Rýchlosť

0,5 m/s

Teplota

-50 až +200°C

 

Štandardné hrúbky X-krúžkov

 

Tlakové upchávky a izoláciea) Statické izolačné upchávkové šnúry:

-izolačné prírodné

-izolačné sklenené

-izolačné háčkované sklenené

-izolačné keramické

-iné materiály

 

b) Pletené upchávkové šnúry pre čerpadlá, ventily:

- prírodné materiály

- grafit/uhlík

- páska z expandovaného grafitu

- sklenené materiály

- aramid

- PTFE

- syntetické

 

c) Izolačné pásky/tkaniny

d) Bezazbestové doskové materiály

e) Brzdové pásy