Gumené podlahoviny
Technické plasty
Tesnenia
Hadice
Gumené dosky
Dopravníkové pásy
Elektroizolanty
Gumené profily
vyberte produkt

GUMENÉ PODLAHOVINY

Gumené podlahoviny patria k tradičným materiálom, ktoré sa vyznačujú dekoratívnosťou, trvanlivosťou a protišmykovými vlastnosťami. Gumené podlahoviny rozdelujeme na hladké, dezénové (ryhované, peniažkové), elektroizolačné (tzv. dielektrické koberce) a čistiace koberce.

Podlahoviny se vyrábajú z umelého aj prírodného kaučuku. Sú mäkké a veľmi pružné. Výborne tlmia tzv. kročejový hluk. Výhodou gumených podláh je dlhá životnosť a ľahké čistenie.

Ryhované gumené podlahoviny

Ryhovaná guma môže byť použitá ako podložka do áut i ako podlahová krytina do skladovacích, obchodných a ubytovacích priestorov, kde sa vyskytujú a pobývajú ľudia. Ryhovaná guma sa vyrába čierna alebo farebná ako štandard, olejuvzdorná a antielektrostatická. Olejuvzdorné krytiny by nemali byť vystavené slnečnému žiareniu.

Odolnosť teplotám : od -30° do 70°C.

Čierna ryhovaná podlahová guma

Povrch: lícová strana tenká alebo hrubá ryha, rubová strana potlač tkaniny
Ryhovaná podlahová guma môže byť vyrobená aj s textilnou vložkou.

Tenká ryha

Vyrábané rozmery:
Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (m)
3 ±0,4 1200 ±30 10 ±1%
3,5
4 ±0,5
5
6 ±0,8
8

 

Hrubá ryha

Vyrábané rozmery:
Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (m)
3 ±0,4 1200 ±30 10 ±1%
3,5
4 ±0,5
5
6 ±0,8
8

 

Fyzikomechanické parametre:
Tvrdosť
° Sh
Merná hmotnosť (g/cm3) max. Pevnosť
v ťahu
(MPa), min
Predĺženie pri pretrhnutí (%) min.  Teplota krehnutia
(° C), max.
65±5 1,55 2  150 -30

 

Farebná ryhovaná podlahová guma

Povrch: lícna strana tenká alebo hrubá ryha, rubová strana potlač tkaniny. Ryhovaná podlahová guma môže byť vyrobená aj s textilnou vložkou.

Tenká ryha  

 

Hrubá ryha

 

Ryha max. 

 

Vyrábané rozmery:
hrúbka (mm) šírka (mm) dĺžka (m)
3 +0,3 / -0,5 1000, 1100, 1200, 1300 ±30 10 ±0,1
3,5
4
5 5 ±0,05
6 +0,5 / -0,6
8

 

Fyzikomechanické parametre:
Druh ryhované gumy Tvrdosť
° Sh
Merná hmotnosť
(g/cm3) max.
Pevnosť
v ťahu
(MPa), min
Teplota
krehnutia
(° C), max.
Štandart 65±5 1,65 3 -30
Olejuvzdorná 65±5 1,55 5 -30
Antielektrostatická 65±5 1,35 7 -30

 

Dielektrické koberce

Dielektrické koberce sú určené pre ochranu pred napätím v transformátorových a elektrorozvodných staniciach aj na ostatných pracoviskách, kde je vysoké napätie.

Európska norma IEC 61111:2002, ktorá nahradzuje normy členských štátov EU, zaraďuje dielektrické koberce do tried podľa miery ich odolnosti voči elektrickému prierazu:

 

Doporučené pracovné napätie Skúšobné napätie Napätie proti prierazu
trieda 0 1 000 V 5 000 V 10 000 V
trieda 1 7 500 V 10 000 V 20 000 V
trieda 2 17 000 V 20 000 V 30 000 V
trieda 3 26 500 V 30 000 V 40 000 V
trieda 4 36 000 V 40 000 V 50 000 V

 

Peniažkové gumené podlahoviny

Peniažková guma môže byť použitá ako podložka do áut i ako podlahová krytina do skladovacích, obchodných a ubytovacích priestorov, kde sa vyskytujú a pobývajú ľudia. Peniažková guma sa vyrába čierna alebo farebná ako štandard, olejuvzdorná a antielektrostatická. Olejuvzdorné krytiny by nemali byť vystavené slnečnému žiareniu.

Odolnosť teplotám: od -30° do 70°C.

Čierna peniažková podlahová guma

Povrch: lícna strana peniažkový povrch s výškou peniažka 0,5 mm, rubová strana potlač tkaniny
Peniažková podlahová guma môže byť vyrobená aj s textilnou vložkou.

 

Vyrábané rozmery:
Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (m)
3 ±0,3 1400 ±30 10 ±1%
4
5 ±0,5
6
8 ±0,8

 

Fyzikomechanicé parametre:
Tvrdosť
° Sh
Merná hmotnosť
(g/cm3) max.
Pevnosť
v ťahu
(MPa), min
Predĺženie pri pretrhnutí
(%) min.
Teplota
krehnutia
(° C), max.
65±5 1,55 2 150 -30

 

Farebná peniažková podlahová guma

Povrch: lícna strana peniažkový povrch s výškou peniažka 0,5 mm, rubová strana potlač tkaniny.
Peniažková podlahová guma môže byť vyrobená aj s textilnou vložkou. 

 

Vyrábané rozmery:
hrúbka (mm) šírka (mm) dĺžka (m)
3 +0,3 -0,5 1450 ±10 10 nebo 15 ±0,1
4
5
6

 

Fyzikomechanické parametre:
Druh peniažkovej gumy Tvrdosť
° Sh
Merná hmotnosť
(g/cm3) max.
Pevnosť
v ťahu
(MPa), min
Teplota
krehnutia
(° C), max.
Štandart 65±5 1,65 3 -30
Olejuvzdorná 65±5 1,55 5 -30
Antielektrostatická 65±5 1,35 7 -30