Gumené dosky
Technické plasty
Tesnenia
Hadice
Gumené podlahoviny
Dopravníkové pásy
Elektroizolanty
Gumené profily
vyberte produkt


GUMENÉ DOSKY

Technické parametre gumených dosiek

Tieto parametre popisujú druhy, vlastnosti, požiadavky a skúšobné metódy pre gumené dosky s alebo bez textilnej vložky, ktoré sú určené pre výrobu podložiek a tesnení pracujúcich staticky v nerozťaženom stave. Gumené dosky sa vyrábajú v roliach alebo lisované v rámoch.

Typy a vlastnosti gumených dosiek

V závislosti na druhu použitého kaučuku v gumenej zmesi sa rozlišujú nasledujúce typy gumených dosiek a ich charakteristiky:

 

Druh kaučuku

Charakteristika gumených dosiek

SBR

SBR/BR

SBR/NR/BR

SBR/NR

Gumené dosky pre všeobecné použitie
Gumy určené pre vnútorné prostredie a neutrálne vodné roztoky, vrátane gúm so zvýšenými fyzikálne mechanickými vlastnosťami, oteruvzdorné. Tieto gumy nie sú odolné voči atmosférickým podmienkam a ozónu.
Max. pracovná teplota 70° C.

SBR/CR

Chlóroprenové gumené dosky
Gumy sa vyznačujú zvýšenou odolnosťou proti tepelnému starnutiu a ozónu v nízkych koncentráciach. Obsah CR je variabilný v závislosti na požiadavkách zákazníkov od 6% do 12%.
Max. pracovná teplota 100° C.

NBR

Oleju odolné gumené dosky
Gumy s vysokou odolnosťou proti oleju č. 3 (IRM 903), vrátane gúm odolných na transformátorové oleje a gumy s dobrou odolnosťou na palivá vznetových motorov, gumy so zvýšenou odolnosťou proti benzínu 95 a 98 okt. a gumy s dobrou odolnosťou voči tepelnému starnutiu. V závislosti na požiadavkách zákazníkov, ponúkame gumy so zníženou odolnosťou voči olejom č. 3 (IRM 903) alebo stredne odolné proti oleju č.2 (IRM 902).

Max. pracovná teplota 100° C.

EPDM

Gumené dosky odolné atmosférickým vplyvom a tepelnému starnutiu
Gumy odolné voči zriedeným kyselinám a zásadám, dobrá odolnosť voči neorganickým kyselinám: sírové (H2SO4) a hydroxidom: sodný (NaOH). Nízka odolnosť voči organickým kyselinám: kyselina octová (CH3COOH). Gumy majú veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a tepelnému starnutiu.
Max. pracovná teplota 100° C, 120° C krátkodobo.

SBR

NR/BR

Ťažko zápalné gumené dosky
Gumy so zvýšenou odolnosťou proti horeniu, vodivé alebo antistatické, so zvýšenou odolnosťou proti oteru, v závislosti na požiadavkách zákazníkov vo forme viac vrstiev (sendvič).
Max. pracovná teplota 70° C.

SBR

NBR

Gumené dosky bez polycyklických aromatických uhlovodíkov
Gumy sú určené pre prevádzku vo vnútornom prostredí a majú zvýšené fyzikálne mechanické parametre.

Max. pracovná teplota 70° C.
Dosky s priemernou odolnosťou voči olejom č. 3 (IRM 903), dobrá odolnosť voči motorové nafte, odolné voči tepelnému starnutiu, malé trvalé deformácie.

Max. pracovná teplota 100 ° C.

NR/SBR

Gumené dosky PARA BLOND

Gumy s vysokými fyzikálne mechanickými vlastnosťami, ako je vysoká pevnosť v ťahu a predĺženie pri pretrhnutí, zvýšená odolnosť voči oderu. K dispozícii sú tiež dosky v čiernej farbe.

Max. pracovná teplota 70° C.

SBR/NR

NBR/SBR

SBR/EPDM

NBR/NR

Gumené dosky farebné, jednofarebné alebo dvojfarebné (mramorové)
Gumy pre všeobecné použitie.

Max. pracovná teplota 70° C.
Gumy so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu sú k dispozícii tiež s polyesterovými trblietkami.
Max. pracovná teplota 100° C.
Gumy s dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a tepelnému starnutiu.

Max. pracovná teplota 100° C.
Dvojfarebné gumené dosky (mramorované) s dekoratívnymi vlastnosťami.

Max. pracovná teplota 70° C.

SBR/NR

Gumené dosky pre styk s potravinami a pitnou vodou
Gumy majú prehlásenie o zhode pre styk s potravinami, použitie pri výrobe mlieka a mliečnych produktov, piva, mäsa, hydiny, rýb a pre kontakt s potravinárskymi výrobkami typu ovocie a zelenina a pri výrobe octu a horčice.

Max. pracovná teplota 70° C

IIR

Gumené dosky butylové elektrovodivé
Max. pracovná teplota 70° C.

BR/SBR

Gumené dosky pre podošvy

Zdrsnené Morena (základný rozmer dosky 600 x 960 mm o hrúbke 1,5-4,0 mm)
Podošvové dosky s potlačou tkaniny a zvýšenou odolnosťou proti oderu sú k dispozícii vo farbe čiernej a karamelovej.

 

SBR - styren-butadienový kaučuk
BR - butadienový kaučuk
CR – chloroprenový kaučuk
NBR - akrylonitrilový-butadienový kaučuk
EPDM - kaučuk ethylen-propylen-dien
NR - prírodný kaučuk
IIR – Izobutylen – izoprenový kaučuk

 

Štandardné rozmery dosiek a ich tolerancie
Hrúbka dosiek (mm) Šírka (mm) Dĺžka (mm) Počet vložiek
Gumené dosky v roliach
1,0 +/-0,3 1200 +/- 30 1400 +/- 30 do 10000 +/- 100 -
1,5 1
2,0
2,5
3,0
3,5 1 - 2
4,0
5,0 +/- 0,5 do 5000 +/- 50
6,0
8,0
10,0 +/- 0,8
12,0
15,0 1200 +/- 30 1
20,0 +/- 2,0 do 940 +/- 30 do 25000 +/- 100
30,0 +/- 3,0 do 20000 +/- 100
40,0 +/- 4,0 do 10000 +/- 100
50,0 +/- 5,0 do 10000 +/- 100
Gumené dosky lisované v rámoch
8,0 +/- 0,5 1000 +/- 30 1000 +/- 30 1500 +/- 30 1,2 nebo 3
10,0 +/- 1,0
12,0 +/- 1,2
15,0 +/- 1,5
20,0 +/- 2,0
25,0 +/- 2,5
30,0 +/- 3,0
35,0 +/- 3,5
40,0 +/- 4,0
50,0 +/- 5,0

V prípade požiadaviek zákazníkov vieme zabezpečiť rôzne široké pásy z gumených dosiek a ľubovoľné výrezy podľa výkresu zákazníka, ako sú napríklad ložiská atď.