Elektroizolanty
Technické plasty
Tesnenia
Hadice
Gumené dosky
Gumené podlahoviny
Dopravníkové pásy
Gumené profily
vyberte produkt

Textit

TEXTIT

Charakteristika

Textitové dosky, tyče alebo rúry sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a z fenolickej živice ako spojiva. Materiál je charakterizovaný výbornými mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou, nízkou špecifickou hmotnosťou voči porovnateľným materiálom a odolnosťou voči vode, olejom a benzínom. Dobrá odolnosť proti slabým kyselinám i pri vyššej teplote umožňuje jeho použitie ako konštrukčného materiálu pri stavbe strojov a zariadení. Vyrába sa s označením E alebo J.

·         E – má oproti textitu J lepšiu elektrickú pevnosť a odpor vo vlhkom prostredí

·         J – má lepšie mechanické a klzné vlastnosti, tlmí nárazy

 

Použitie

Textit sa používa na výrobu klzných ložísk, väčších ozubených kolies, kladiek, klzných častí strojov a zariadení, tlmiacich častí, pák, tiaheľ, ochranných kotúčov, podložiek, obložení klzných častí lisov, hobľovacích strojov, rámových píl. v elektrotechnickom priemysle sa používa pre výrobu súčiastok so zaručenou elektrickou pevnosťou a izolačným odporom na izolačné dosky, kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní a rozvádzačov, elektrických strojov a transformátorov.

 

Vlastnosti

Vlastnosti textitových dosiek Merná jednotka Textit J Textit E

Merná hmotnosť

g/cm3

1,3 – 1,4

1,3 – 1,4

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, (min)

Mpa

110

100

Vrubová húževnatosť (Charpyho) rovnobežne s vrstvami, (min)

KJ/m2

7

6

Teplotná trieda

E

E

Izolačný odpor po ponorení do vody, (min)

Ω

1,0.106

5,0.101

Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 °C, (min)

kV

1

20

El. pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 °C, (min)

kV

1,5

12

Tepelná vodivosť

W.mˉ1.Kˉ1

0,2

Koeficient tepelnej lineárnej rozťažnosti

1.Kˉ1.10ˉ6

20 – 40

Teplotná odolnosť (teplotný index)

TI

120

120

Nasiakavosť vo vode pre 3 mm, (max)

mg

249

162

 

Spracovanie

Dosky sa môžu opracovávať rezaním, sústružením, frézovaním, vŕtaním.

 

Rozmery

Textitové dosky sa vyrábajú v hrúbkach:

·         0,50 – 2,50 mm o rozmere 1050 x 1050 mm

·         3,00 – 100,00 mm o rozmere 1050 x 2050 mm

 

Ďalšie možné výrobné rozmery:

·         1040 x 1560 mm

·         1220 x 2440 mm

·         1250 x 2750 mm

·         1100 x 1150 mm

·         1100 x 1750 mm

·         1100 x 2100 mm

Sklotextit

SKLOTEXTIT

Charakteristika

Sklotextit ARV je vrstvený materiál v tvare dosiek, tyčí alebo rúr, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidové živice ako spojiva. Mimo dobrých mechanických, elektroizolačných a fyzikálnych vlastností má vysokú klimatickú odolnosť a minimálnu nasiakavosť. Vysoká dielektrická pevnosť, nízky stratový činiteľ a vysoká tepelná odolnosť predurčujú daný materiál k použitiu na zariadeniach s plným elektrickým výkonom. Vyrába sa taktiež s označením SI – pre použitie do teploty 180°C (teplotná trieda H)

 

Použitie

Ideálny materiál na výrobu súčiastok pre elektrické zariadenia pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, u namáhaných elektroizolačných súčastiach ako sú kostry, telesá prístrojov, skriňových častiach, rozvodniach, transformátoroch, rozvádzačoch, elektrických strojoch atď.

 

Vlastnosti

Vlastnosti sklotextitových dosiek Merná jednotka Sklotextit ARV SI

Merná hmotnosť

g/cm3

1,7 – 1,9

1,6 – 1,9

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, (min)

Mpa

340

120

Vrubová húževnatosť (Charpyho) rovnobežne s vrstvami, (min)

KJm2

33

25

Pevnosť v tlaku, (min)

Mpa

350

160

Teplotná trieda

F

H

Izolačný odpor po ponorení do vody, (min)

5.104

1.103

Permitivita pri 48 až 62 Hz, (max)

5,5

6,0

Stratový činiteľ pri 48 až 62 Hz, (max)

0,04

0,07

Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 °C, (min)

kV

35

25

El. pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 °C pre hrúbku 3 mm, (min)

kV

30

15

Teplotná odolnosť (teplotný index)

TI

155

180

Nasiakavosť vo vode pre hrúbku 3 mm, (max)

mg

22

40

 

Spracovanie

Dosky sa môžu opracovávať rezaním, sústružením, frézovaním, vŕtaním.

 

Rozmery

Sklotextitové dosky sa vyrábajú v hrúbkach:

·         0,20 – 4,50 mm o rozmere1040 x 1560 mm

·         5,00 – 100,00 mm o rozmere 1050 x 2050 mm

 

Ďalšie možné výrobné rozmery:

·         1100 x 1150 mm

·         1100 x 1750 mm

·         1100 x 2100 mm

Kartit

KARTIT

Charakteristika

Kartitové dosky, tyče alebo rúry sú vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a modifikované fenolické živice ako spojivá. Majú vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť.

 

Použitie

Vzhľadom ku svojim vlastnostiam sa kartit používa pri stavbe transformátorov vo forme izolačných medzistien, rôznych konštrukčných prvkov, krytov a vložiek. Kartit je vhodným materiálom k výrobe izolačných tiaheľ a dielov elektrických rozvádzačov.

 

Vlastnosti

Vlastnosti kartitových dosiek Merná jednotka Hodnota

Pevnosť v ohybe kolmo na vrstvy, (min)

Mpa

150

Rázová húževnatosť podľa Charpyho, (min)

KJm2

20

Pevnosť v tlaku (min)

Mpa

120

Odolnosť proti štiepaniu (min)

N

1700

Teplotná trieda

 

E

Izolačný odpor po 24 hod. vo vode (min)

Ω

1,0.106

Permitivita pri 50 Hz, (max)

 

8

Stratový činiteľ pri 50 Hz, (max)

 

0,15

Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 °C, (min)

kV

25

El. pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 °C, (min)

KV.mmˉ1

8

Tepelná vodivosť

W.mˉ1.Kˉ1

0,2

Koeficient tepelnej lineárnej rozťažnosti

1.Kˉ1.10ˉ6

20 – 40

Teplotná odolnosť (teplotný index)

TI

140

 

Spracovanie

Dosky sa môžu opracovávať rezaním, sústružením, frézovaním, vŕtaním. Dajú sa tiež zlepovať klasickým dvojzložkovým epoxidovým lepidlom, lepené spoje však nemôžu byť neúmerne namáhané.

 

Rozmery

Kartitové dosky sa vyrábajú v hrúbkach:

·         0,50 – 2,50 mm o rozmere 1050 x 1050 mm

·         3,00 – 100,00 mm o rozmere 1040 x 1560 mm

 

Ďalšie možné výrobné rozmery:

·         1220 x 2440 mm

·         1250 x 2750 mm

·         1100 x 1150 mm

·         1100 x 2100 mm

·         1100 x 2750 mm