Dopravníkové pásy
Technické plasty
Tesnenia
Hadice
Gumené dosky
Gumené podlahoviny
Elektroizolanty
Gumené profily
vyberte produkt

DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY

Dopravníkové pásy sa používajú pri preprave sypkého a kusovitého materiálu najmä v povrchových a hlbinných doloch, kameňolomoch, štrkovniach, pieskovniach, cementárniach, oceliarniach, sklárniach, tehliarniach, v energetike, stavebníctve, poľnohospodárstve a iných priemyselných odvetviach.

Hladké dopravníkové pásy

Gumotextilné dopravníkové pásy – použitie:

 • Povrchové doly
 • Rudné doly
 • Hutníctvo
 • Kameňolomy a pieskovne
 • Cementárne a vápenky
 • Papiernicky priemysel
 • Stavebníctvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Cukrovary
 • Elektrárne
Konštrukcia 

pásy sú vyrobené z gumených krycích vrstiev, gumených okrajov a gumotextilného jadra.

Vložky

Jadro môže obsahovať 2 až 6 textilných vložiek.

Typy vložiek:

 • polyester
 • polyamid

Krycie vrstvy

Krycie vrstvy a okraje chránia pred poškodením jadra a proti atmosferickým, biologickým a chemickým vplyvom.

Predĺženie pásu:

Predĺženie pásu vzniknuté statickým aj dynamickým zaťažením pásov je kompenzované napínacím mechanizmom. Veľkosť trvalého predĺženia záleží na konštrukcii kostry pásu. Potrebná dráha napínania záleží na dĺžke dopravníka a druhu použitého pásu.

 

Dĺžka dopravníka L [m]

Dĺžka napínania [m]
Pásy s polyamidovou vložkou Pásy s polyesterovou vložkou

<50

>= 0.03 L

>= 0.025 L

50-300

>= 0.025 L

>= 0.015 L

>300

>= 0.015 L

>= 0.010 L

 

Parametre a použitie:

Trieda

Označenie

Norma

Hlavné parametre

Použitie

Pre všeobecné použitie

X

DIN 22102 ISO 10247

Pevnosť v ťahu >=26 Mpa Stieratelnosť < 90 mm3 Dobré predĺženie pri pretrhnutí

Na všeobecné použitie na prepravu ostrých, ťažkých, kusových a brusných materiálov napr.: rudy, uhlia, kamenia... Pri teplote 70°C

Y

DIN 22102 ISO 10247

Pevnosť v tahu >=22 Mpa Stieratelnosť < 90 mm3

W

DIN 22102 ISO 10247

Pevnosť v ťahu >=22 Mpa Stierateľnosť < 80 mm3

Na prepravu veľmi brúsneho materiálu o strednej až veľkej kusovitosti.Napr.: rudy kamenného uhlia atď.

Z

DIN 22102

Pevnosť v ťahu >=17 Mpa Stierateľnosť < 130 mm3

Pre prepravu zrnitého a sypkého materiálu. Napr.: piesok, štruk, vápno

Ťažko zápalné

K

DIN 221102 DIN 221103 DIN 221104 ISO 340 PN-74/C-05011

Pevnosť v ťahu >=22 Mpa Stierateľnosť < 130 mm3 Dobré predĺženie pri pretrhnutí

Použitie pri práci na povrchu v podmienkach možnosti vzniku požiaru.

GM

Pevnosť v ťahu >=22 Mpa Stierateľnosť< 130 mm3

Nehorľavé

V

DIN 22109

Pevnosť v ťahu >=15 Mpa Stierateľnosť < 150 mm3

Použitie v čiernouhoľných podzemných doloch s nebezpečím výskytu plynu

T M

PN-74/C- 94143 PN-C-05019 PN-EN-20284

Pevnosť v ťahu >= 16MPa Stierateľnosť < 150 mm3

Pre doly kde nie je nebezpečie výskytu plynu

Odolné na vysoké teploty

T1

DIN 22102 GOST 2085

Pevnosť v ťahu >=20MPa Stierateľnosť < 150 mm3

Na prepravu horúceho materiálu o teplote do 170°C.

T2

DIN 22102 GOST 2085

Pevnosť v ťahu >= 12 Mpa Stierateľnosť < 130 mm3

Na prepravu horkého materiálu o teplote do 250°C.

Odolné na nízké teploty

R

DIN 22102 GOST 2085

Pevnosť v ťahu >=20MPa Stierateľnosť< 90 mm3 Dobré predĺženie pri pretrhnutí

Pre prácu v nízkych teplotách do -60°C

Odolná na mazivá aj oleje

O

DIN 22102

Pevnosť v ťahu >=15 Mpa Stierateľnosť < 150 mm3

Odolná pri práci s olejmi a benzínami

 

Doporučená minimálna hrúbka vrstiev gumotextilných pásov:

Použitie

Prepravovaný náklad

Vrchná vrstva

Spodná vrstva

transport v podzemných a povrchových doloch

triedené uhlie, štruk,  skrývka

3 až 5

2 až 3

transport v podzemných a povrchových doloch

surové uhlie, ruda, kamenie, skrývka

4 až 6

2 až 4

transport z rýpadiel, vyrovnávačov zeminy, prekladacích zariadeniach

kusové uhlie, kamenie, ruda

8 až 10

2 až 4

 

 

Gumotextilné pásy odolné proti prierazu

pásy odolné proti prierazu môžu byť vyrábané vo všetkých druhoch a odolnostiach tak ako pásy bez zosilnenej textilnej vložky

Hmotnosť pásu:
Pásy zosilnené oceľové: na celkové zaťaženie jadra sa musí pridať 3,75 kg/m2.

Pásy s polyamidovou ochrannou vložkou: zaťaženie je porovnateľné s váhou štandardného textilného pásu.

Minimálny priemer bubnov:
tak ako u pásov bez zosilnenej vložky

Dĺžky úseku prechádzania pásov do koryta napínacej dráhy:
ako u štandardných pásov

Doporučené minimálne priemery bubnov:

Minimálny priemer bubnov dopravníkových pásov sa riadi stavbou, zaťažením alebo spojením pásov.

Rozlišujeme nasledujúce skupiny bubnov:


 • Pohonný (A): a všetky ostatné, ktoré sú umiestnené v mieste najväčšieho rozprestretia síl v páse dopravníka
 • Spätný (B): v mieste najmenšieho rozprestretia síl v páse dopravníka
 • Prevádzací a prítlačný (C): mení smer, odchyluje pás v uhle <=30°

Pre tri rôzne stupne zaťaženia pásov sú bubny volené podľa normy DIN 22101. V tabuľkách sú uvedené minimálne priemery bubnov v súvislosti so zaťažením pásov v prevádzke.

Skupina P

Druh bubna

Stupeň zaťaženia pásov (%)

Doporučené priemery bubnov mm

400/2
500/2

630/2
630/3
800/2

800/3
800/4
1000/2
1000/3
1000/4
1250/2

1000/5
1250/3
1250/4
1250/5

1500/3
1600/4
1800/3
1800/5

1600/5
1800/5
2000/4
2000/5
2250/5

2000/6
2500/4
3150/4

2500/5
3150/5
3500/5

pohonný

<30

200

250

315

400

500

630

800

1000

30-60

250

315

400

500

630

800

1000

1250

>60

315

400

500

530

800

1000

1250

1400

spätný

<30

160

200

250

315

400

500

630

800

30-60

200

250

315

400

500

630

800

1000

>60

250

315

400

500

630

800

1000

1250

prevádzací a prítlačný

<30

125

160

200

250

315

400

500

630

30-60

160

200

250

315

400

500

630

800

>60

200

250

315

400

500

630

800

1000

 

Skupina EP

Druh bubna

Stupeň zaťaženia pásov (%)

doporučené priemery bubnov mm

500/2
500/3
630/2

630/3
800/2

630/4
800/3
800/4
1000/2
1000/3
1250/2

800/5
1000/4
1000/5
1250/3
1250/4

1500/3
1600/4
1800/3
1800/5

1250/5
1250/6
1500/3
1600/4
1600/5
1800/3
1800/5

1600/6
2000/4
2000/5

2500/5

3150/5

pohonný

<30

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1250

30-60

315

400

500

630

800

1000

1250

1400

1600

>60

400

500

630

800

1000

1250

1400

1600

1800

spätný

<30

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

30-60

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1400

>60

315

400

500

630

800

1000

1250

1400

1600

prevádzací a prítlačný

<30

160

200

250

315

400

500

630

800

800

30-60

200

250

315

400

500

630

800

1000

1000

>60

250

315

400

500

630

800

1000

1000

1200

  

Prechodový úsek na trase dopravníka

Minimálne dĺžky prechodových úsekov pásov do koryta, pri predpoklade, že rozdiel predĺženia na okraji pásu a v strednej časti pasu neprekračuje 0,85%. Vzdialenosť prvej valčekovej stolice od výložníkového bubna je uvedená v závislosti na šírke pásu a uhle koryta.

Šírka pásu (mm)

beta = 30°

beta = 45°

L (m)

h (mm)

L (m)

h (mm)

500

0.43

22

650

0.56

31

0.82

40

800

0.69

36

1.01

47

1000

0.87

48

1.28

62

1200

1.04

56

1.53

72

1400

1.22

68

1.79

87

1600

1.41

78

2.07

100

1800

1.58

89

2.4

114

2000

1.76

100

2.58

127

2225

1.98

115

2.93

147

2400

2.11

125

3.13

157

 

Spojovanie pásov

Typy spojov:

 • Vulkanizácia
 • Lepením
 • Mechanicky

Najlepšie parametre spojov sú pri vulkanizácii.

Rozmery spojov:

Dĺžka spoju Lp je súčet dĺžok stupňov Ls a dĺžka úkosu A:


Lp = n x Ls + A

 

Pevnosť vložky T (N/mm)

Dĺžka stupňa Ls

Pásy dvojvložkové

<= 200

300

<= 250

350

Pásy z viac než dvoma vložkami

<= 160

200

>160<=250

250

>250<=400

300

>400<=630

350

>630

400

 

Typ pásu

Dĺžka stupňa Ls (mm)

500/3

250

630/3

250

630/4

250

800/3

300

800/4

250

1000/4

300

1000/5

250

1250/4

300

1250/5

300

1400/4

300

1600/4

350

1600/5

300

2000/5

350

2500/5

350

3150/5

400

3500/5

400

 

Vonkajší priemer role

 

 

Priemer závisí na hrúbke a dĺžke pásu, ktorý je navíjaný na bubon o priemere 0,5 mm.

Dĺžka pásu (m)

Hrúbka pásu (mm)

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

100

1.43

1.51

1.59

1.67

1.75

1.82

1.87

1.95

2.02

2.08

2.14

2.2

2.26

2.31

150

1.71

1.82

1.92

2.01

2.11

2.19

2.28

2.36

2.45

2.52

2.59

2.67

2.74

2.8

200

1.95

2.08

2.2

2.31

2.42

2.52

2.62

2.72

2.81

2.9

2.98

3.07

3.15

3.23

250

2.17

2.31

2.44

2.57

2.69

2.81

2.92

3.02

3.13

3.24

3.32

3.42

3.5

3.6

300

2.37

2.52

2.67

2.8

2.94

3.07

3.19

3.31

3.42

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

350

2.54

2.71

2.87

3.02

3.17

3.31

3.44

3.56

3.56

3.82

3.91

4.04

4.13

4.25

400

2.71

2.89

3.05

2.23

3.38

3.53

3.67

3.81

3.94

4.06

4.19

-

-

-

 

Profilové dopravníkové pásy

Profilové dopravníkové pásy sa používajú všade tam, kde je úklon dopravníka od 18o do 90o alebo je potreba zamedziť vysýpaniu prepravovaného materiálu z dopravníka bočnými vlnovcami. Konštrukcia profilových pásov je rovnaká ako u hladkých dopravníkových pásov na ktoré sú navulkanizované alebo nalepené profily. Profilové pásy dodávame ako spojené, ale na prianie zákazníka a je možné dodať pás nespojený a spojiť ho na mieste. Spojovanie sa prevádza rovnakým spôsobom ako u hladkých pásov. Priemery bubnov u pásov s vlnovcami sú nasledovné:

Profil 06-34

Profil 06-34

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 800

280

280

340

 

Profil 06-34a

Profil 06-34a

 Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

150

25o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 500

240

200

 

Profil 06-37

Profil 06-37

B (mm)

b (mm)

t (mm)

800 - 1000

715

150

 

Profil 06-48

Profil 06-48

 Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

200

25o

ANO

B (mm)

b (mm)

300 – 800

300 - 800

 

Profil 10-21

Profil 10-21

B (mm)

b (mm)

t (mm)

52

21

5,7

 

Profil 10-22

Profil 10-22

B (mm)

t1 (mm)

t 2(mm)

98

86,26

ľubovoľné

 

Profil 10-24

Profil 10-24

B (mm)

b (mm)

ľubovoľné

ľubovoľné

 

Profil 10-41

Profil 10-41

 Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

200

30o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 650

300

200

 

Profil 12-03

Profil 12-03

 Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

200

30o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

350 - 650

462

122

 

Profil 13-02

Profil 13-02

 Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

30o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

500

398

600

650

565

580

 

Profil 15-06

Profil 15-06

B (mm)

b (mm)

t (mm)

1000

980

103

1200

1120

 

Profil 15-07

Profil 15-07

 Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

300

30o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 1400

290 - 1198

100 - 300

 

Profil 15-08

Profil 15-08

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 1400

290 - 1198

100 - 300

 

Profil 15-16

Profil 15-16

 Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

200

30o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

200 - 300

180

ľubovoľné

500 - 650

470

800

650

1200

1120

1600 - 1800

1590

 

Profil 15-17

Profil 15-17

B (mm)

b (mm)

t (mm)

500

435

103

 

Profil 15-19

Profil 15-19

B (mm)

b (mm)

a (mm)

t (mm)

400 - 1000

Ľubovoľné

Ľubovoľné

ľubovoľné

 

Profil 15-31

Profil 15-31

B (mm)

b (mm)

t (mm)

600 - 800

550

300

 

Profil 16-04

Profil 16-04

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

30o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

350  500

290   405

200

500 - 600

445   550

650 - 800

600   700  755

1000 - 1200

855   905   1000

 

Profil 16-05

Profil 16-05

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

30o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 400

265   316

200

500 - 600

415   465

650

565   615

800 - 1000

715   770

1000 - 1200

860   1010

 

Profil 16-06

Profil 16-06

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

30o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 500

230   285

250

380   430

300

500 - 650

528   580

300

800

726

250

1000

875

220

1200

1020

300

 

Profil 17-36

Profil 17-36

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

30o

ÁNO

B (mm)

b1 (mm)

b2 (mm)

t (mm)

400 - 800

375

-

250

555

720

800 - 1200

850

280

900

1030

 

Profil 18-23

Profil 18-23

B (mm)

b (mm)

ľubovoľné

ľubovoľné

 

Profil 20-33

Profil 20-33

B (mm)

ľubovoľné

 

Profil 25-40

Profil 25-40

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

300

30o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

650 - 800

596

500

 

Profil 30-20

Profil 30-20

B (mm)

b (mm)

t (mm)

500 - 800

500

ľubovoľné

 

Profil 30-27

Profil 30-27

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

300

30o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

ľubovoľné

150

190

 

Profil 30-28

Profil 30-28

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 1000

400   450   500

ľubovoľné

 

Profil 30-29

Profil 30-29

B (mm)

b (mm)

t1 (mm)

t2 (mm)

700

500

381,5

102,7

 

Profil 32-15

Profil 32-15

B (mm)

b (mm)

t (mm)

ľubovoľné

ľubovoľné

30 - 50

 

Profil 32-38

Profil 32-38

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

315

40o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400

325

200

500 - 600

472

650

620

800 - 1000

770

 

Profil 32-42

Profil 32-42

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

315

40o

ÁNO

B (mm)

b1 (mm)

b2 (mm)

t (mm)

500

458

-

300

650

610

-

400

800

458

710

300

1000

610

862

350

 

Profil 35-11

Profil 35-11

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

315

40o

ÁNO

B (mm)

b1 (mm)

t (mm)

650 - 800

565

260

 

Profil 35-11a

Profil 35-11a

Min. průměr bubnů (mm)

Max. úhel dopravníku

práce v korýtku

315

40o

ANO

B (mm)

b2 (mm)

t (mm)

1000 - 1200

800

305

 

Profil 36-13

Profil 36-13

B (mm)

b (mm)

t (mm)

350 - 650

266

115

 

Profil 40-09

Profil 40-09

Min. průměr bubnů (mm)

Max. úhel dopravníku

Práca v koryte

315

40o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

500 - 650

400

320

 

Profil 40-10

Profil 40-10                                                                                                 

B (mm)

b (mm)

t (mm)

500 - 650

400

320

 

Profil 40-30

Profil 40-30

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

30o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

800 - 1000

700

ľubovoľné

 

Profil 40-32

Profil 40-32

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

40o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 650

290

100

 

Profil 40-32a

Profil 40-32a

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 650

270

175

 

Profil 40-45

Profil 40-45

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

315

40o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

a (mm)

t (mm)

400 - 1400

250   300   500

650   750   900

1000   1250

30 - 60

150 - 1000

 

Profil 45-35

Profil 45-35

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

300

45o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

1000 - 1400

885

ľubovoľné

 

Profil 50-46

Profil 50-46

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

315

40o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

a (mm)

t (mm)

400 - 1400

250   300   500

650   750   900

1000   1250

30 - 60

150 - 1000

 

Profil 55-43

Profil 55-43

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

250

40o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 650

295

200

 

Profil 60-12

Profil 60-12

B (mm)

b (mm)

t (mm)

500 - 650

434

122

 

Profil 60-12a

Profil 60-12a                                               

B (mm)

b (mm)

t (mm)

500 - 650

480

ľubovoľné

 

Profil 60-12b

Profil 60-12b

B (mm)

b (mm)

t (mm)

600 - 800

562

235

 

Profil 65-14

Profil 65-14

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

300

40o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

350 - 800

290   370   480   580

ľubovoľné

 

Profil 65-18

Profil 65-18

 

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 1000

290   370   480

580   660   740

ľubovoľné

 

Profil 65-26

Profil 65-26

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

400

60o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

300 - 2000

80 - 1920

160 - 500

 

Profil 80-44

Profil 80-44

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

315

40o

ÁNO

B (mm)

b (mm)

a (mm)

t (mm)

600 - 1000

530

50

ľubovoľné

 

Profil 100-39

Profil 100-39

B (mm)

b (mm)

t (mm)

650 - 1000

600

ľubovoľné

Profil 120-26f

Profil 120-26f

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

400

90o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 800

200 - 500

208   260   312   364

 

Profil 145-26a

Profil 145-26a

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 2000

200 - 1800

200 - 500

 

Profil 145-26b

Profil 145-26b

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

450

90o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 2000

200 - 1800

200 - 500

 

Profil 200-26d

Profil 200-26d

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

800

90o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 1200

200 - 650

200 - 500

 

Profil 240-26c

Profil 240-26c

Min. priemer bubnov (mm)

Max. uhoľ dopravníka

Práca v koryte

800

90o

NIE

B (mm)

b (mm)

t (mm)

400 - 1200

200 - 650

200 - 500

 

Perforované pásy pre bubnové tryskacie komory

Perforované pásy pre bubnové tryskacie komory sa vyrábajú ako nekonečné v rôznych šírkach a dĺžkach s veľkosťou otvorov od 4 mm. Pásy majú priečne lišty, ktoré zaisťujú šetrné premiešavanie otryskávaných dielov tak, aby boli všetky diely zasiahnuté prúdom abrazíva po celom ich povrchu. Použitý tryskací materiál prepadá dierovaním nekonečného pásu do zberného lievika.